A honlap egyes funkciói Internet Explorer böngésző alatt nem működnek!

A weblap tartalmának feltöltése folyamatban van, kérjük párhuzamosan tekintse meg régi weblapunkat is!


Etikai Kódex

A Magyar Minerofil Társaság etikai kódexe

A Magyar Minerofil Társaság 2012. augusztus 24-én megtartott vezetőségi ülésén elfogadott etikai kódex.

Megjelent: Geoda, XXII. 60 évf. 3. szám, 2012

(1) Tudomásul veszem, hogy a jelenlegi jogszabályok1 alapján a természetes barlangrendszerekben, a védett földtani bemutatószelvényeken, az erdészet által megjelölt erdőrezervátumok magterületén mindennemű gyűjtés tilos.

(2) Az ásványgyűjtő tevékenységet úgy végzem, hogy az a természetben a lehető legkisebb beavatkozással járjon, visszafordíthatatlan károsodást ne okozzon és a gyűjtés befejeztével az eredeti állapot helyreállítható legyen.

(3) Az általam feltárt lelőhely eredeti állapotát a lehetőségekhez mérten minél előbb viszszaállítom. Balesetveszélyes állapotokat nem idézek elő, utat és annak rézsűjét, valamint más műtárgyakat nem bontok meg. Szemetet nem hagyok magam után.

(4) Gyűjtés előtt tájékozódom a lelőhely tulajdoni és védettségi viszonyairól. A tulajdon és kezelői jogokat tiszteletben tartva természetvédelmi területen való gyűjtésre az illetékes hatóságtól, üzemi terület esetén pedig a művelt bánya tulajdonosától, üzemeltetőjétől előzetesen engedélyt kérek.

(5) A lelőhelyeken való gyűjtéshez kizárólag kéziszerszámokat veszek igénybe, gépi erőt (pl. földmunkagép, bányagépek, hidraulikus kalapács stb.) kizárólag az adott terület ehhez megfelelő engedélyekkel rendelkező kezelőjének vagy tulajdonosának – szükség esetén írásbeli – hozzájárulásával használok. Vegyi segédanyagokat (pl. robbanószerek, kémlelőszerek, gyomirtók, vízfestő-szerek stb.) a lelőhelyeken nem alkalmazok.

(6) Működő bányaüzembe, bányaüzem működő részébe csak a bánya tulajdonosának vagy üzemeltetőjének előzetes engedélyével, dokumentált módon lépek be, illetve távozom onnan; indokolt esetben a bányaüzem vezetője kísérőt biztosíthat. Ott-tartózkodásom alatt a bányaüzem biztonsági és egészségvédelmi rendszabályait betartom, a szükséges egyéni védőeszközöket alkalmazom. Semmilyen olyan tevékenységet nem folytatok, ami a bányaüzem biztonságos működését veszélyeztetheti. Bányaüzembe munkaidőn túl, illetve munkaidőben, de munkaterületen kívülre szintén csak a bányaüzem vezetőjének jóváhagyásával, saját magam és mások testi épsége megóvásának maximális figyelembevételével lépek be és tartózkodom ott.

(7) A közforgalomtól elzárt területeket gépkocsival nem közelítem meg, üzemi-, illetve magánutakra csak engedéllyel hajtok be. Lehetőség szerint tájékozódom a lelőhely és a megközelítése során érintett területeken folyó vadászati tevékenységről. Kihirdetett vadászatok esetén az adott időszakban a gyűjtést mellőzöm, a vadászok felszólítására a lelőhelyet és a vadászattal érintett területet elhagyom. Madarak költési időszakában és a tavaszi vadászati tilalom idején nagyobb zajjal járó munkálatokat az érintett területeken nem végzek.

(8) Ismert lelőhelyeken talált új ásványokat, illetve új lelőhelyeken előforduló ásványokat lehetőségeim szerint kölcsönadott vagy adományozott mintákkal az erre a célra használatos bejelentőlappal bejelentem valamely tudományos kutatóintézetnek. A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának és a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszékének bejelentőlapja az Internetről letölthető, vagy az egyesület vezetőségétől igényelhető.

(9) Mivel a begyűjtött ásvány csak akkor képez tudományos értéket, ha valós és pontos adatok állnak rendelkezésre a feltalálás helyéről, ezért azt a helyszíni koordinátákkal vagy helyszínleírással dokumentálom.

(10) Ha ásványkiállításon vagy börzén kiállítóként, illetve eladóként veszek részt, a bemutatott anyagot megfelelő információs kísérőlappal látom el, melyen feltüntetem az ásvány megnevezését, származási helyét és a gyűjtés időpontját. A leleten bármely okból végzett beavatkozást ugyancsak egyértelműen jelzem. Az érdeklődőket – tudásomhoz mérten – információkkal látom el a bemutatott anyagra vonatkozóan. Az ásványok kereskedelmére vonatkozó szabályokat a vásárlás és az eladás során is betartom.

(11) Az egyesületbe való felvételt követően lehetőségeimhez mérten részt veszek a társaság életében:

  • beszámolok gyűjtési eredményeimről az egyesület lapjában;
  • előadásokat tartok az összejöveteleken;
  • részt veszek az egyesület közművelődési munkájában és ismeretterjesztési feladataiban, valamint a fiatalok oktatásában;
  • segítem gyűjtőtársaimat, különösen a fiatal és a kezdő gyűjtőket.

1 Jogszabályok: 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról.


Minden jog fenntartva © - Magyar Minerofil Társaság

Created by Babka Gábor